• vztah00_small
 • harmonisujici
 • zmensena_vizitka
 • osobni_zivot_jedince
 • zaric_slunce

 • zina

Vážení návštěvníci, Zina Rajnochová vám nabízí rozbor aury, vhled do partnerských vztahů, vhled do psychiky, osobní duchovní poradenství, poradenství v řešení životních i pracovních situacích, léčení duše, osobní meditační obrazy, spojení s dušemi zemřelých, kurzy a další služby.

Na tomto videu Zina popisuje, jak pracuje.

JAK PROBÍHÁ NÁVŠTĚVA U MĚ?
Objednat se můžete telefonicky (viz Kontakty). Sezení probíhá u mě doma, v klidné, neformální atmosféře u šálku čaje nebo kávy. Téma, které vás zajímá, nemusíte dlouze rozebírat, stačí jednoduše formulovat, co chcete řešit. Další informace zjišťuji sama metodami vizualizace a automatické rychlokresby. Pomocí těchto metod nejprve zjišťuji, jaká je vaše aktuální situace pro dané téma, potom můžete klást otázky.

JAKÁ TÉMATA MŮŽEME ŘEŠIT?
Můžeme rozebírat a harmonizovat téměř vše, co se týká vašeho osobního, pracovního i duchovního života. Tato témata můžeme nahlédnout i u vašich blízkých nebo osob, které vás zajímají.

 • Mezilidské, rodinné, pracovní a partnerské vztahy.
 • Příčiny zdravotního stavu.
 • Energetické vyzařování, geopatogenní zóny bytů a prostor určených k bydlení nebo podnikání.
 • Výběr zaměstnanců, společníků, partnerů.
 • Strategie vznikajícího projektu.
 • Jak a kde se nacházíte na cestě k nalezení lásky, hojnosti, úspěchu, partnerství nebo na cestě duchovního rozvoje.
 • Rodinné, partnerské a pracovní základy – jak je změnit, aby se dostavily příznivě změny do vašeho života.
 • Strom života.
 • Vnitřní žena / vnitřní muž.
 • Vnitřní dítě.
 • Vnitřní zvíře.
 • Osobní cesta života – kde se na ní nacházíme a kterým směrem se máme ubírat.
 • Postoj k opačnému pohlaví – jsem otevřen/a vztahu? Jak opačné pohlaví nahlíží na mě?
 • Jsem otevřen/a lásce, štěstí, hojnosti?
 • Jak si stojím ve svém osobním a duchovním rozvoji.
 • Komunikace s dušemi našich zemřelých.
 • Pomoc lidem, kteří ztratili své nejbližší.
 • Zjišťování karmického a/nebo rodového vlivu na naši existenci.
 • Sestavení a rozbor karmického trojúhelníku.
 • Kresba stavu aury a čaker.

JAKÝMI METODAMI PRACUJI?
Veškeré informace zjišťuji pomocí vizualizace a automatické rychlokresby.

Metoda vizualizace:
Osoby, vztahy, události a situace si vizualizuji v hlavě. Vidím je jako obrazy nebo postavy. Pokud jde o lidi, sleduji jejich chování, psychický stav a především to, jak se chovají k ostatním kolem sebe. Můžeme se také ptát, jak se my sami nebo někdo ze zkoumaných lidí zachová v určité situaci.

Metoda automatické rychlokresby:

 1. diagnostické kresby
  Osobní návštěvu klienta doplňuji diagnostickou automatickou rychlokresbou. Je na ní srozumitelně vyjádřen psychický stav klienta a lidí, na které se ptá, pro dané téma. Diagnostické kresby jsou černobílé, čitelné a velmi srozumitelné. Tyto původní, problémové a na konci sezení již nevyhovující kresby doma roztrháme, vyhodíme nebo spálíme.

 2. harmonizující kresby
  Harmonizující barevné kresby fungují jako rada a pomoc pro klienta. Klient je na nich zachycen v nové, zharmonizované podobě, samostatně i ve vztazích, které ho zajímaly (zdravotní stav, osobní život, pracovní život atd.). Na zharmonizovaných kresbách je zachycen už jako sebevědomý, silný, motivovaný člověk, plný optimismu a víry v lepší osud. Takto lze změnit i kresby vztahové, např. dříve dominantní, nepřístupný a chladný partner, se k nám nově vztahuje s úctou a obdivem. Harmonizující kresba nám ovšem může radit, abychom opustili nevhodného partnera. Z budoucnosti k nám na kresbě přichází nový partner. V takovém případě rada zní „otevřete se novému vztahu, ten nynější pro vás není vhodný“.

JAK S HARMONIZUJÍCÍMI KRESBAMI PRACUJEME?
Při každé návštěvě obdržíte několik harmonizujících barevných kreseb. Můžete si je nechat zalaminovat nebo zarámovat a rozmístit je ve svém nejbližším okolí (doma, v práci apod.), tak abyste se mohli ztotožnit s nově vytvořenou postavou, zasazenou do nového, harmonického prostředí. Berme je jako novou a inspirující ukázku nového směru a pohledu na události, věci a vztahy.

Prohlédněte si galerie, přehled nabízených služeb a pokud budete mít zájem, objednejte se k paní Rajnochové na sezení.

Klikněte na videoprofil paní Rajnochové na www.cestyksobe.cz nebo na video o duchovní kosmetice či zahradě našeho nitra.